Hirek / Információk

Tájékoztatás

Közzététel:2016.szeptember 15.

Tisztelt Ügyfelünk!


Tájékoztatjuk, hogy 2016. október 15-től az alábbiakban módosulnak a kábeltelevízió szolgáltatásra
vonatkozó Általános Szerződési Feltételeink.
Egy közelmúltban történt jogszabályváltozás lehetővé tesz az RTL Klub és a TV2 számára, hogy nézőitől
2016 júliusától műsordíjat kérjen. Ezt a díjat a műsorterjesztési szolgáltatókon keresztül kérik be a
csatornák.

Bár a tárgyalások még folynak a két csatorna képviselőivel, társaságunk úgy határozott, hogy
ügyfeleinek érdekében nem terheli ki előfizetőire visszamenőlegesen a július 1-től október 15-ig tartó
időszakra az RTL Klub és a TV2 felé fizetendő műsordíjat.

2016. október 15-től az RTL Klub és TV2 csatornákat tartalmazó csomaggal rendelkező ügyfeleink
havidíja bruttó 400 Ft-tal emelkedik.

A bruttó 400 Ft-os áremelés a tárgyalások kimenetelétől függően akár csökkenhet is. A műsordíj először
október havi számláján fog jelentkezni félhavi díjjal (bruttó 200 Ft). Az áremelés teljes összege november
havi számláján fog először mutatkozni.
A műsordíjjal kapcsolatos további fejleményekről tájékoztatni fogjuk Önt.


Az előfizetőket megillető jogosultságok alább olvashatók. A módosított ÁSZF-ek az i-TV Zrt. ügyfélszolgálatain, és a www.i-tvzrt.hu weboldalon elérhetőek. A módosítás indoka az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény 132.§ (2) b) és d) pontja alapján jogszabályváltozás, és az ez által előidézett, a körülményekben bekövetkezett, előre nem látható lényeges változás, azazköltségnövekedés. A módosítás a már megkötött előfizetői szerződések alapján fennálló előfizetői jogviszonyokat, és az azok alapján fennálló díjfizetési kötelezettséget nem érinti, így nem eredményezi az egyedi előfizetői szerződések, vagy a szerződési feltételek lényeges változását.

Amennyiben a módosítás az Előfizető számára hátrányos rendelkezéseket tartalmaz, az Előfizető az értesítéstől számított 15 (tizenöt) napon belül további jogkövetkezmények nélkül jogosult felmondani az Előfizetői Szerződést. Amennyiben Előfizetőnk kötelezettséget vállalt arra, hogy a Szolgáltatást meghatározott időtartam alatt, az ebből eredő kedvezményekért igénybe veszi, úgy az Előfizetői Szerződését csak akkor mondhatja fel az értesítéstől számított 15 (tizenöt) napon belül, ha a módosítás az igénybe vett kedvezményeket érinti. Amennyiben az Előfizető e feltételekkel mondja fel a Szolgáltatásra irányuló Szerződést, úgy az i-TV Zrt. nem jogosult a határozott időtartamú szerződésben rögzített hátrányos jogkövetkezmények alkalmazására. Nem mondhatja fel jogkövetkezmények nélkül az Előfizető a határozott időtartamú Előfizetői Szerződést abban az esetben, ha azt a határozott időtartamból eredő Kedvezmények figyelembevételével kötötte meg, és a módosítás a kapott Kedvezményeket nem érinti. Ebben az esetben a Szerződés felmondási ideje legfeljebb 8 nap lehet, a szolgáltató az igénybe vett kedvezményeket a felmondási idő lejártáig jogosult felszámítani. Aki jelenleg még nem Előfizetője az i-TV Zrt-nek, csupán ajánlatot tett Szolgáltatásunk igénybevételére, az a jelen közlemény közzétételétől számított 8 (nyolc) napon belül minden hátrányos jogkövetkezmény nélkül elállhat az Előfizetői Szerződés megkötésétől. A hatálybalépés napjáig Tisztelt Előfizetőink részletes tájékoztatására – annak terjedelme miatt – az új, egységes szerkezetű Általános Szerződési Feltételek teljes szövegét ügyfélszolgálati irodáinkban, valamint a www.i-tvzrt.hu honlapon közzétettük.

További hírek / információk

 

Ünnepi nyitvatartás- Madarasi ügyfélszolgálat

 

Közzététel:2018.december 19.

 

Madarasi ügyfélszolgálat decemberi nyitva tartás

 

Közzététel:2018.december 10.

 

További hirek / információk