Hirek / Információk

közlemény filmbox

Közzététel:2014.január 20.

Tisztelt Előfizetőink!

Ezúton tájékoztatjuk Önöket, hogy a médiaszolgáltató érdekkörében bekövetkezett okokból 2014. év január hó 20-tól a D Filmbox prémium programcsomag összetétele az alábbiak szerint módosul:


D Filmbox programcsomag
Programhely Műsor neve Műsor jellege Műsor nyelve
600. Filmbox Extra film magyar
601. Filmbox Plus film magyar
602. Filmbox Family film magyar

 

A módosítást a kínált csatornák összetételében és a médiaszolgáltatóval kötött szerződések miatt bekövetkezett változások indokolják. Amennyiben a fenti módosítás az előfizető számára hátrányos rendelkezéseket tartalmaz, az előfizető az értesítést követő 15 napon belül további jogkövetkezmények nélkül jogosult felmondani a határozott időtartamú előfizetői szerződést. Nem mondhatja fel az előfizető a határozott időtartamú előfizetői szerződést ilyen esetben azonban akkor, ha kötelezettséget vállalt arra, hogy a szolgáltatást meghatározott időtartam alatt igénybe veszi és az előfizetői szerződést az ebből eredő kedvezmények figyelembe vételével kötötte meg, és a módosítás a kapott kedvezményeket nem érinti.


Megértésüket köszönjük!

 

Tisztelettel: Net-TV Zrt

További hírek / információk

 

Ünnepi nyitvatartás- Madarasi ügyfélszolgálat

 

Közzététel:2018.december 19.

 

Madarasi ügyfélszolgálat decemberi nyitva tartás

 

Közzététel:2018.december 10.

 

További hirek / információk