Online megrendelés feltételei

Online megrendelés felhasználási feltételei


Az online felületünkön történő megrendelés esetén, az egyes szolgáltatásokra vonatkozó Előfizetői Szerződés megkötése tekintetében a mindenkor hatályos Általános Szerződési Feltételekben található szabályok irányadóak. A weboldalon szereplő árak 24 hónapos határozott idejű szerződés kötése esetén érvényesek!

A weboldalon található adatszolgáltatási űrlap kitöltése és elküldése a Szolgáltató oldalán szerződéses és szolgáltatási kötelezettséget nem keletkeztet. A weboldalon és az online megrendelő felületen szereplő díjak tájékoztató jellegűek, technikai vagy műszaki okokból adódó eltérések lehetségesek, melyekről ügyfélszolgálatunk az érdeklődés további lépéseinél tájékoztatja Önt. Az előfizetési díjak tekintetében a mindenkor hatályos Általános Szerződési Feltételeink, illetve akciós kiírások, feltételek az irányadóak.

Az online megrendelő felületeken nincs lehetőség a már megkötött Előfizetői Szerződés alapján nyújtott szolgáltatás lemondására, bővítésére, vagy kisebb csomagra való módosításra. Ilyen esetben kérjük, keresse fel ügyfélszolgálatunkat! Az Ön által megjelölt szolgáltatási csomagot határozatlan idejű Előfizetői Szerződéssel is igénybe tudja venni, melynek feltételeit a mindenkor hatályos Általános Szerződési Feltételekben találja meg.

Amennyiben 12 hónapos határozott idejű, vagy határozatlan idejű szerződést szeretne kötni, kérjük, keresse fel ügyfélszolgálatunkat, vagy értékesítési pontunkat!

Amennyiben a szolgáltató az online megrendelő felületein keresztül megadott adataim alapján tett szerződéskötési ajánlatát elfogadom, az alábbi nyilatkozatokat teszem:

• Adataim online megrendelő felületeken keresztül történő megadásával és elküldésével, és Előfizetői Szerződés létrejötte esetére egyidejűleg kijelentem, hogy a szolgáltató által az adott szolgáltatás tekintetében az igénybevétel korlátjaként meghatározott összeghatárokra vagy adatmennyiségekre, és ezek túllépése esetén a szolgáltató által az Eht. 137. § (1) bekezdés d) pont szerinti korlátozásra vonatkozó külön feltételeket elfogadom.

• Adataim online megrendelő felületeken keresztül történő megadásával és elküldésével, és Előfizetői Szerződés létrejötte esetére egyidejűleg tudomásul veszem, hogy a szolgáltatás egyes feltételeit a szolgáltató az érvényes Általános Szerződési Feltételekben szabályozott módon módosíthatja.

• Beleegyezem abba, hogy ha a Szolgáltatónak az egyoldalú szerződésmódosításról szóló tájékoztatóban megadott határidőn belül nem nyilatkozom, az a módosított feltételek elfogadásának minősül abban az esetben, ha a szolgáltató számlalevélben vagy a szolgáltatás jellegéhez igazodó módon közvetlen értesítésemmel vagy elektronikus levélben a kapcsolattartásra megjelölt email-címre tett eleget értesítési kötelezettségének.